Generalforsamling 2015

Enter Text

Referat af ordinær generalforsamling i Faaborg Petanqueklub

fredag d. 20. marts kl. 18.30, på Tre Kroner.Dagsorden iflg. vedtægterne.


1. Valg af dirigent Helle Kærsager blev valgt


2. Valg af referant  ( stemmetæller ) Ruth Jensen valgt


3. Bestyrelsens beretning v / formanden. Godkendt (Vedhæftet)


4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2014 Indtægter på 6564,97, udgifter på7449,60, underskud 884,63. Regnskabet godkendt.


5. Fastsættelse af kontingent 2015 Bestyrelsen foreslog kontingentet nedsat med 25,- kr, således at enkeltmedlem fremover betaler 250,- kr. familiemedlemskab 425,- kr. Forslaget godkendt.


Herefter holdt generalforsamlingen pause, mens der blev spist æggekage.  


6. Behandling af indkomne forslag. Forslag om at der blev lavet lidt mere markedsføring:

Det blev vedtaget at Claus laver en folder og en plakat der skal ligge/hænge f.eks. på biblioteket, turistkontor og andre steder hvor der færdes mange mennesker. omtale i aviser og Radio SFM ved sæsonstart og stævner, mesterskaber o.l.. Omtale på Kultunaut og kommunens fritidsportal. Anders vedligeholder fortsat hjemmeside: www.faaborgpetanqueklub.dk7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

    Grete Madsen ( ønsker genvalg ) Genvalg

     Winnie Olsen  ( ønsker genvalg ) Genvalg


8. Valg af revisor :

    Valg af revisorsup. Ruth Jensen ( ønsker genvalg ) Genvalg


9. Evt. Orientering om :

Baneklargøring 18/19 april og evt. 25/26 april. Der skal skrabes af banerne og lægges nyt lag stenmel. (Robert med på råd om indkøb af stenmel).

Faaborg åben - 21. juni

Klubmesterskab - 13. september.

Helle vil introducere en ny intern turnering, der skal spilles om torsdagen og søndagen undtagen de søndage der spilles "Justeringsturnering.


Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6, skal være formanden i hænde senest 7 dage

før afholdelsen af generalforsamlingen.


Referent Ruth


Årsberetning 2014.


Det er ikke det høje medlemstal det tynger klubben,igen i år er der en tilbage gang. Vi har sagt farvel til to medlemmer, idet Torben Nielsen og Inga Witt har

valgt at melde sig ud, det blev dog alligevel til et nyt medlem sidst på året da

Torben Hansen fra Odense og som lige om lidt flytter til Dyreborg meldte sig ind i klubben. Vi er nu 23 medlemmer.


Vi havde klargøring af banearealet d. 4. maj, hvor der var et fint fremmøde.

Der skulle ikke ske det helt store, idet vi sidste år fik renoveret vores klubhus og inventar som var særdeles tiltrængt.

Der blev revet over hele arealet, banerne blev vendt og der blev sat nye snore. Vi har stadig uvedkommende besøg i klubhuset og vi må nok indse at det må vi lære at leve med.


Torsdagsturneringen blev drøftet under sidste generalforsamling, da vi har haft stort besvær med at stille hold. Vi blev enige om at tilmelde klubben til

tirsdagsturneringen,hvor der kun kræves 4 mand pr. hold.

Vi klarede os særdeles godt,ud af 11 hold måtte vi dele anden pladsen og var dermed kommet i finalen hvor vi blev nr. 3.


Tirsdagsturneringen.                                          Finalen.


Odense Petanqueklub -  32 point                 Nr. 1    Assens Petanqueklub

Faaborg Petanqueklub - 29 point                 Nr. 2    FC Kliken ( Odense )

FC. Kliken ( Odense )   - 29 point                 Nr. 3    Faaborg Petanqueklub.                 


Faaborg Open blev afholdt søndag d. 15. juni, en rigtig fin dag med mange

spændende kampe og som sædvanlig alle i godt humør. Der var18 deltagere

så vi var godt tilfredse, selvfølgelig er det ønskeligt med flere idet vi havde

sendt invitation ud til 10 klubber. Faaborg Petanqueklub klarede sig rigtig godt


Plads    Winnie   - Poul     ( Faaborg )

Plads    Claus     - Erling   ( Faaborg )

Plads    Kurt       - Henrik  (Faldsled-Svanninge )

Det var også året hvor den meget populær mælkevandsturnering skulle friskes lidt op. Der blev udskrevet en konkurence om et nyt indhold i glassene

og et nyt navn til turneringen.

Anders vandt med sit forslag, justeringsturneringen og fremover ved ingen på forkant hvad der skal skylles ned. Det har været meget afvekslende, ikke så ringe endda. Den turnering trækker bare folk, det er dejligt med lidt intern

konkurence der bliver bare talt point fra gang til gang. Resultatet for 2014

bliver fremlagt lidt senere i aften af Poul-Erik.


Den franske nationaldag den 14. juli faldt i år på en hverdag. Der er stadig medlemmer der skal nå hjem fra arbejde så der blev ikke grillet, men spist

hjemmefra.

Turneringen startede kl. 19.00 og der var som altid rose`vin`

til fri aftapning. Det var en meget hyggelig aften.


Søndag d. 14. september fejrede vi klubbens 20 års jubilæum. Festudvalget der bestod af Helle, Lis og Poul-Erik havde lagt et fint program for dagen,      især Helle havde haft travlt med at forberede en turnering og en del andre konkurencer.

Arrangementet var med ledsager og vi nåede op på 19 deltagere, et flot fremmøde.

Vi startede med morgenbord og en lille en til halsen kl. 10.00 og herefter gik Helle igang med sit program, hun havde mange udfordringer til os denne dag.

Ikke alle udfordringer var lige nemme, men vi må erkende at vores uøvede

ledsagere klarede sig særdeles flot og endda bedre end visse andre øvede.


Hen af dagen blev det endelig tid til at indtage den skønt duftende pattegris

der havde været over grillen hele dagen, godt overvåget af grillmesterne.

Festudvalget havde til lejligheden uddelt opgaver m.h.t. tilbehør til grissebassen, hold da op her manglede ikke noget, der var rigeligt at spise

og alt dette kunne nydes med rose´og rødvin til.


Hvis vi selv skal sige det var det virkelig en vellykket festdag med masser af hygge og godt humør.

En stor tak til festudvalget for der store arbejde, også en stor tak til Erling der denne dag tog nogle fine billeder som er lagt ind på vores hjemmeside.


Søndag den 21. september fik vi afholdt vores klubmesterskab 2014.

Vejret var heldigvis med os denne dag, der var 13 tilmeldte, så det var helt

fint.

Dagen startede med det sædvanlige morgenbord og herefter gik vi til den mere alvorlige del nemlig turneringen.

Efter mange og også lange kampe nåede vi frem til kåringen af Faaborg Petanqueklub´s mester 2014.


En stolt Lars kunne modtage et trofæ til evig eje, nogle flasker vin og ikke mindst få sit navn på klubbens vandrepokal.

Der var traditionen tro en sand gaveregn m.h.t. præmier, mange medlemmer havde denne dag bidraget med en lille pakke.


Året´s Klubmester 2014     Lars B. Rasmussen

2. Præmien gik til               Erling Johansen

3. Præmien gik til               Poul Jørgensen


Fra denne dag er der lagt billeder ind på vores hjemmeside.


Klubbens julefrokost blev rykket frem til januar 2015, hvor Duddi havde tilbudt at lægge hus til.

Den 9. januar var der 12 tilmeldte til denne aften, en hel fantastisk hyggelig

aften, hvor Duddi diskede op med en masse hjemmelavet julemad og tilbehør

som var til stor nydelse for alle.Vi var blevet opfordret til at medbringe en lille

pakke til denne aften og ja, af hvem,Helle selvfølgelig,hun havde medbragt et

spil kort til julepakkeleg som udløste megen morskab.


Så var det år gået.


Dette var bestyrelsens  årsberetning 2014


På bestyrelsens vegne ved  /  Winnie Olsen